Polska, 40-387 Katowice, ul. 11 Listopada 11
+48 600 124 560, +48 (32) 444 92 57
biuro@baron-projekt.pl

Obiekty inżynieryjne

Created with Sketch.

Konstrukcje wsporcze

 • Estakady energetyczno – elektryczne – projekt wykonawczy; Lokalizacja: Kimpe –Kongo
 • Estakada teletechniczna pomiędzy stacją dmuchaw a nowoprojektowaną estakadą E4 – projekt wykonawczo – warsztatowy; Lokalizacja: Głogów
 • Konstrukcja wsporcza kabli teletechnicznych na estakadzie ciepłowniczej – projekt wykonawczo – warsztatowy; Lokalizacja: Głogów
 • Konstrukcja przedziału elektrycznego estakad energetyczno – elektrycznych – projekt wykonawczo – warsztatowy; Lokalizacja: Głogów
 • Wzmocnienie istniejącej estakady – projekt wykonawczo – warsztatowy; Lokalizacja: Głogów
 • Estakada technologiczno – elektryczna wraz z podestami obsługowymi – projekt wykonawczo – warsztatowy; Lokalizacja: Polkowice
 • Konstrukcje wsporcze przenośników – projekt wykonawczo – warsztatowy; Renault Farman
 • Konstrukcja wsporcza kolumn zasilających w dwóch salach operacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu – projekt wykonawczo – warsztatowy
 • Konstrukcja wsporcza lamp zabiegowych instalowanych na oddziale laryngologii i chirurgii plastycznej w budynku „A” Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ we Wrocławiu – projekt wykonawczo – warsztatowy

 

Fundamenty technologiczne

 • Fundamenty linii produkcyjnej – projekt budowlany i wykonawczy; Lokalizacja: Katowice
 • Fundamenty giętarki – projekt wykonawczy; Lokalizacja: Katowice
 • Fundamenty linii metali nieżelaznych – projekt wykonawczy; Lokalizacja: Głogów
 • Modernizacja zbiornika wody zasilającej – projekt wykonawczy; Lokalizacja: Głogów
 • Komory żelbetowe pod piecami obróbki cieplnej wraz z fundamentami pieca – projekt budowlano – wykonawczy; Lokalizacja: Bielsko – Biała
 • Kanały elektryczne w istniejącej hali powlekania – projekt wykonawczy; Lokalizacja: Świętochłowice