Polska, 40-387 Katowice, ul. 11 Listopada 11
+48 600 124 560, +48 (32) 444 92 57
biuro@baron-projekt.pl

O firmie

Created with Sketch.

Biuro konstrukcyjne Baron – Projekt istnieje od lipca 2003 roku. Założyłem je jako absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach po kilku latach pracy w Bipromet S.A. Początki firmy opierały się na dalszej współpracy z Bipromet S.A. przy realizacji projektów obiektów przemysłowych. Wczesne lata działalności wykorzystałem na poszerzenie zdobytej wiedzy oraz doświadczenia, realizując nietypowe i skomplikowane projekty, głównie dla KGHM Polska Miedź S.A. Kolejne lata przełożyły się na rozwój firmy i udział przy realizacji licznych projektów na terenie Polski. Ostatnie dwa lata to czas nowych możliwości związanych z realizacją projektów również na terenie Niemiec i Francji.

Prowadzone przeze mnie biuro projektów od początku istnienia zajmuje się kompleksową realizacją projektów konstrukcji obiektów budowlanych. Jako właściciel i główny projektant jestem autorem konstrukcji wielu obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz budownictwa przemysłowego, a także licznych rozwiązań inżynieryjnych na terenie Polski. Mam przyjemność współtworzyć ciekawe realizacje współpracując z wiodącymi pracowniami architektonicznymi, inwestorami oraz generalnymi wykonawcami. W 2016 roku, moje biuro zostało zaproszone do współpracy z Biurem Projektów z terenu Republiki Federalnej Niemcy.

Trzon mojego biura tworzy zespół doświadczonych inżynierów budownictwa, którym przewodzę jako główny projektant. Od 2005 roku posiadam uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz jestem członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. W lipcu 2017 roku powyższe uprawnienia do projektowania zostały uznane przez Bayerische Ingenieurekammer-Bau in München, co pozwala mi na sporządzanie jako projektant, projektów obiektów budowlanych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizowanych projektach oraz sprawowanych nadzorach pozwala mi na optymalne projektowanie konstrukcji z uwagi na ekonomię oraz łatwość wykonania obiektu. Poprzez indywidualne podejście do każdego tematu cały zespół mojego biura stara się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom Inwestora, projektując konstrukcję obiektu tak aby stanowiła dopełnienie architektury.